TIẾNG ANH 11

Tiếng Anh 11 được biên soạn theo chương trình chuẩn tiếng Anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếng Anh 11 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài học và 6 bài ôn tập. Mỗi một đơn vị bài học ứng với một chủ đề cụ thể gồm các hạng mục: Reading, Speaking, Listening, Writing, Language focus.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *